constructieberekening fundering

Hoe belangrijk is een constructieberekening fundering?

De fundering van een pand is van cruciaal belang. Op het ogenblik dat er een woning wordt gebouwd spreekt het voor zich dat er altijd rekening dient te worden gehouden met de stabiliteit van het geheel. Het laatste wat je namelijk op een bepaald moment tegen wil komen is dat je wordt geconfronteerd met verzakkingen en / of met scheuren. Toch zijn deze problemen wel degelijk vaak voorkomend. Het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering moet ervoor zorgen dat je pand ook in de toekomst gevrijwaard kan worden van mogelijke stabiliteitsproblemen. Wil je hier graag meer over ontdekken? Dan moet je beslist even de onderstaande informatie doornemen.

Wat kan je verwachten van een constructieberekening fundering?

Een constructieberekening fundering richt zich zoals de naam reeds aangeeft op de belasting die de fundering van een gebouw moet kunnen dragen. Het hoeft hierbij voor alle duidelijkheid niet per se over een echte woning te gaan. Ook bij het realiseren van bijvoorbeeld een schuur of een garage is het noodzakelijk om een dergelijke berekening te laten uitvoeren. Dit overigens niet alleen maar omdat er een wettelijke verplichting voor bestaat, maar eveneens omdat je alleen op deze manier de kans op schade door bijvoorbeeld verzakking of scheurvorming zo beperkt mogelijk kan houden.

Is een constructieberekening fundering verplicht?

Bij de bouw van een nieuwe woning is het niet zomaar een mogelijkheid om een constructieberekening fundering uit te laten voeren, het is wettelijk verplicht. In eerste instantie kan dit een beetje vervelend zijn omdat je hiervoor genoodzaakt bent om extra kosten te maken (hierover verder op deze pagina meer), maar daar staat tegenover dat er ook een niet onbelangrijk voordeel aan verbonden is. Tijdens het bouwen van een nieuwbouw of het realiseren van een fundering is het namelijk zo dat je geconfronteerd kan worden met verschillende schadegevallen. In de praktijk kan er bijvoorbeeld sprake zijn van:

  1. Het wegzakken van de fundering of het pand in haar totaliteit; 
  2. Het optreden van scheuren in het pand (doorgaans slechts na een bepaalde tijd); 
Lees tip:  De voordelen van berken haardhout

Door de keuze te maken om een constructieberekening fundering uit te laten voeren zal je kunnen vaststellen dat het ontstaan van dergelijke schade op efficiënte wijze kan worden voorkomen. Het spreekt voor zich dat dit in de praktijk zorgt voor heel wat met zekerheid en betrouwbaarheid.

Hoeveel budget dien je te voorzien voor zo’n constructieberekening?

Tot slot rest voor veel mensen dan nog de vraag hoeveel budget ze dienen te voorzien voor het laten uitvoeren van een constructieberekening fundering. Dat is een beetje afhankelijk van verschillende factoren. In eerste instantie dient er dan ook te worden gekeken naar de omvang van het project. Daarnaast zal je in de praktijk ook tot de conclusie komen dat het uurloon dat door een constructeur in rekening wordt gebracht danig kan verschillen. Deze varieert namelijk in de praktijk van ongeveer 80 euro per uur tot zomaar even 110 euro per uur of zelfs nog meer. In ieder geval is het hoe dan ook van belang om rekening te houden met deze kostprijs die gepaard gaat met het laten uitvoeren van een constructieberekening voor wat de fundering van je woning betreft. Kijk voor meer informatie op ConstructieShop.nl.  

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *