Zonnepanelen

Zonnepanelen als oplossing

Kwaliteit zonnepanelen kunnen stroom leveren zonder dat daar broeikas gassen voor uitgestoten hoeven te worden. Dit is dus een belangrijk middel in de strijd tegen klimaat verandering en de opwarming van onze aarde. Door zonnepanelen installatie kunnen we stroom opwekken zonder dat we daar fossiele brandstoffen voor hoeven te verbruiken.

Versterkt broeikas effect

Momenteel warmt de aarde op en dit doet hij al enkele eeuwen ineens versneld door de mens. Hoewel klimaat altijd al verandert en sinds de tijd van de Romeinen al opwarmt, is het sinds de industriële revolutie allemaal ineens veel sneller gegaan en de meeste wetenschappers zijn het er momenteel over eens dat dit is door het toe doen van de mens. Omdat de mens heel veel fossiele brandstoffen, zoals kolen, maar ook aardolie en aardgas verbrandt, komen er allemaal extra broeikas gassen in de atmosfeer. Dit zijn gassen die veel warmte kunnen vasthouden en daardoor als een soort deken functioneren voor de aarde. Door broeikas gassen is de aarde voor ons mensen leefbaar, maar door de extra fossiele brandstoffen die worden verbrand is er een onbalans ontstaan en daardoor warmt de aarde op.

Effect hiervan

Het effect hiervan is dat de aarde met een paar graden opwarmt. Het huidige klimaat doel is dat we de opwarming tot 1,5 graad beperken. Hoewel dit klinkt als erg weinig kan dit al heel veel uitmaken als het aankomt op de kansen voor het ontstaan van hevige buien, of het werken van enzymen in planten. Hierdoor kan vegetatie opschuiven, waardoor er bijvoorbeeld meer verwoestijning op zal treden. Maar ook kan er meer droogte komen afgewisseld met hevigere periodes van regen. Dit leidt in arme landen bijvoorbeeld tot verzadiging van het land met als gevolg dat er enorme stukken land weg eroderen, zoals nu al te zien in Bangladesh.

Lees tip:  Vijf onmisbare gadgets voor ieder huishouden

Oplossingen

Belangrijk is dus dat we als mensheid proberen onze fossiele brandstof verbranding zo veel mogelijk te beperken. Door minder fossiele brandstoffen te verstoken jagen we minder broeikas gassen de atmosfeer in, waardoor er dus minder opwarming zal komen van de aarde. Dit kan dus bijvoorbeeld door het verminderen van de uitstoot bij het opwekken van energie, maar ook het nemen van de trein in plaats van het vliegtuig is een mogelijke oplossing. Verder kan het helpen om minder vlees te eten, aangezien de vlees industrie heel veel broeikas gassen uitstoot, vooral door koeien die in hun uitwerpselen veel methaan gas produceren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *